top of page

Acerca de

JPK
Programme

(SKM)

muslim-asian-student-friend-locker-room.jpg

Mentakrifkan kandungan Sijil Kemahiran Malaysia (Sijil Kemahiran Malaysia) adalah fungsi utama Jabatan Pembangunan Kemahiran.

Pada masa ini terdapat lima tahap pensijilan yang berbeza. Sijil Kemahiran diperolehi melalui Institusi Latihan Bertauliah dan Latihan Berorientasikan Industri. Kursus latihan perantisan dalam Sistem Latihan Dual Nasional dijalankan di institut yang diluluskan.

Secara berasingan, Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) (Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu) membenarkan pelatih atau jurulatih menukar pengalaman mereka (sama ada dalam kerja atau latihan) kepada Sijil Kemahiran Malaysia. Rakyat Malaysia boleh dianugerahkan SKM tanpa kursus formal. Mereka mengemukakan bukti pengalaman tersebut dan bukti tersebut disemak oleh pegawai berkaitan dan disahkan oleh Pegawai Pengesahan Luaran, yang biasanya dari Jabatan Pembangunan Kemahiran.   

SKM BOLEH DIPEROLEHI MELALUI 3 KAEDAH

Melalui Latihan di Institusi yang Diiktiraf

Melalui program latihan di pusat bertauliah JPK bagi bidang dan tahap kemahiran tertentu yang telah ditauliahkan.

Through Industry-Oriented Training (SLDN) 

Melalui perantisan dengan Sistem DualTraining Nasional (SLDN) yang dijalankan oleh industri dan institut latihan kemahiran.

Melalui Pentauliahan Pencapaian Terdahulu (PPT)

Memperoleh Persijilan Kemahiran Malaysia melalui pengalaman lepas (kerja atau latihan) tanpa perlu menduduki sebarang peperiksaan. Calon dikehendaki mengemukakan bukti kecekapan kemahirannya yang akan dinilai oleh Pegawai Penilai dan diluluskan oleh Pegawai Pengesah Luar yang dilantik oleh JPK.

FAEDAH PROGRAM DIPLOMA SKM

  • Program Persijilan Kemahiran diiktiraf oleh industri di Malaysia.

  • Program SKM menyediakan laluan kerjaya dan peluang pertumbuhan peribadi yang menarik untuk peserta dan setanding dengan pilihan kerjaya berdasarkan kelayakan akademik.

  • Program SKM mampu melahirkan tenaga mahir yang terlatih dan berkelayakan untuk meningkatkan daya saing industri tempatan di pasaran global.

SYARAT KELAYAKAN SKM

Syarat minimum untuk calon menyertai latihan Kaedah Akreditasi Persijilan Kemahiran Malaysia melalui Institut Latihan yang diiktiraf adalah:

 

  • Berkebolehan bertutur dan menulis dalam kedua-dua Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

  • Mesti telah melepasi tahap SKM yang lebih rendah sebelum mendaftar untuk tahap SKM yang lebih tinggi dalam bidang yang sama.

(*Walau bagaimanapun, Pusat Akreditasi mungkin menetapkan syarat lain untuk pelatihnya)

PUSAT AKREDITASI SKM

Pusat Akreditasi merujuk kepada penyedia latihan kemahiran yang telah diluluskan oleh NCC untuk menjalankan latihan kemahiran dan menawarkan Persijilan Kemahiran Malaysia dalam bidang dan tahap kemahiran tertentu berdasarkan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS). Terdapat lima kategori Pusat Akreditasi, iaitu:
  • Pusat Akreditasi Awam (K)​

  • Pusat Akreditasi Swasta (L)

  • Pusat Akreditasi Industri (I)

  • Pusat Akreditasi Persatuan (P)

  • Pusat Akreditasi Ujian Tanpa Musnah (NDT)

Berminat dengan Program Diploma (SKM) JPK ?
Daftar sekarang !

Thanks for applying JPK Programme ! We'll get back to you soon.

bottom of page