top of page
JPK 2.png

Diploma Sistem Komputer

Melalui Diploma Sistem Komputer, pelajar belajar memasang, menyelenggara dan membaiki sistem perkakasan komputer serta mengoptimumkan sistem pengendalian, pemacu dan kapasiti storan. Pelajar mempelajari asas elektronik, rangkaian komputer dan kawalan keselamatan. Pelajar juga dapat belajar dan memasuki bidang teknologi maklumat dengan kemahiran dan pemahaman yang diperlukan dalam pasaran kerja semasa. Model pembelajaran gabungan makmal praktikal dan kajian bilik darjah.

Siapa yang layak memohon?

 • PT3/SPM atau setaraf atau berumur 15 tahun ke atas.

 • Mempunyai kemahiran / pengalaman menggunakan Microsoft Word, Excel & Powerpoint lebih daripada 3 tahun.

 • Pelajar yang tiada kemahiran / pengalaman sila klik disini.

Senarai Subjek Mengikut Tahap

TAHAP 3 [IT-020-3:2013]

Operasi Sistem Komputer (12 bulan)

 • Computer System Set Up

 • Computer System Maintenance

 • Computer System Repair

 • Server Installation

 • Server Maintenance

 • Computer Network Connectivity Set Up

 • Mobile Device Configuration

 • Web Design Development

TAHAP 4 [IT-020-4:2013]

Pentadbiran Sistem Komputer (15 bulan + 3 bulan praktikal)

 • Server Configuration

 • Computer Network Installation Management

 • Computer System Security Control

 • Computer System Maintenance Management

 • Computer System and Network Procurement

 • Network Cabling Management

 • Web Database Development

Pilihan Kerjaya

Graduan di peringkat kursus boleh mendapatkan pekerjaan sebagai juruteknik pembaikan komputer, juruteknik teknologi komputer dan pejabat, dan pakar sokongan komputer. Antaranya:

 

 • Pakar Penyelenggaraan Komputer (Perkakasan & Perisian)

 • Pengurus IT

 • Pengurus Teknologi Operasi

 • Pengurus Perkhidmatan IT

 • Pengarah Sokongan IT

Apakah yang anda akan peroleh selepas kursus?

Apabila berjaya menamatkan setiap peringkat, pelajar dianugerahkan dengan kelayakan SKM oleh JPK, Kementerian Sumber Manusia dalam memperakui kecekapan kemahiran mereka. Selain itu, pelajar dapat:

 

 • Sediakan alat persediaan komputer

 • Pemasangan perisian komputer

 • Persediaan peranti komputer

 • Menjalankan ujian kefungsian unit

 • Sediakan laporan penyelenggaraan komputer

 • Menjalankan penyelenggaraan pembetulan komputer

 • Jadualkan penyelenggaraan komputer pencegahan

 • Lakukan pembaikan komputer di tapak

 • Kenal pasti penyelenggaraan komputer

 • Menilai permintaan perubahan pembaikan komputer

bottom of page