top of page
JPK 2.png

SKM PENTADBIRAN PEJABAT

Kursus Pentadbiran Pejabat menyediakan individu dengan kemahiran dan pengetahuan asas yang penting untuk mengurus operasi pejabat harian dengan cekap. Program latihan profesional ini merangkumi pelbagai aspek pentadbiran, termasuk pengurusan dokumen dan fail, komunikasi pejabat, perancangan jadual, kemahiran komputer, dan tugas-tugas rutin pejabat. Kursus ini diajar cara mengatur dan mengendalikan dokumen dan fail dengan berkesan, termasuk teknik penyusunan dan penyimpanan dokumen secara sistematik. Mereka juga mempelajari kemahiran komunikasi pejabat penting seperti penulisan surat rasmi, etika e-mel, dan komunikasi lisan yang berkesan, yang amat penting dalam berinteraksi dengan pelanggan, rakan sekerja, dan pihak luar dengan gaya profesional. Selain itu, kursus ini menitikberatkan perancangan jadual, yang merangkumi pengurusan masa, penjadualan mesyuarat, dan pengurusan tugas harian. Latihan ini juga mungkin akan diperkenalkan kepada perisian pejabat seperti Microsoft Office atau alat-alat serupa yang digunakan dalam pengurusan dokumen dan data. Selain kemahiran teknikal, kursus Pentadbiran Pejabat juga menekankan aspek-aspek profesional seperti etika pekerjaan, integriti, dan kerjasama dalam pasukan. Sifat-sifat ini sangat penting untuk kejayaan dalam peranan pentadbiran kerana mereka memudahkan kerjasama yang berkesan dengan rakan sekerja dan menjaga kepercayaan dalam urusan pejabat. Kursus Pentadbiran Pejabat sesuai untuk individu yang mencari pekerjaan dalam peranan pentadbiran, termasuk pembantu pentadbiran, setiausaha, atau peranan serupa dalam pelbagai sektor, termasuk perniagaan, kerajaan, atau organisasi bukan untung. Kursus ini melengkapi dari segi pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk cemerlang dalam mengurus tugas pentadbiran dengan gaya profesional.

Siapa yang layak memohon?

 • MINAT BELAJAR.

 • Tidak memerlukan PT3 / SPM.

 • Berumur 16 tahun keatas LAYAK MEMOHON

 • Pelajar yang tiada kemahiran / pengalaman sila klik disini.

Senarai Subjek Mengikut Tahap

TAHAP 3 [N821 - 001 -3 : 2020]

Operasi Sistem Komputer (12 bulan)

 • Front Office Reception

 • Office Finance Handling

 • Office Procurement Handling

 • Office Inventory Handling

 • Office Logistics Handling

 • Office Documentation Preparation

 • Staff Administrative Supervision

Pilihan Kerjaya

Graduan yang bakal menyelesaikan kursus pentadbiran pejabat tahap 3, anda akan memiliki pelbagai pilihan kerjaya dalam bidang pentadbiran. Antaranya:

 

 • Setiausaha Eksekutif

 • Pembantu Pentadbiran

 • Penyelia Pentadbiran

 • Pengurus Pejabat

 • Pentadbir Sumber Manusia

 • Penyedia Khidmat Pelanggan

 • Pentadbir Kontrak

 • Kerjaya Keusahawanan

Apakah yang anda akan peroleh selepas kursus?

Apabila berjaya menamatkan setiap peringkat, pelajar dianugerahkan dengan kelayakan SKM oleh JPK, Kementerian Sumber Manusia dalam memperakui kecekapan kemahiran mereka. Selain itu, pelajar dapat:

 

 • Mengendalikan komunikasi dan barang pejabat masuk / keluar

 • Merekod aktiviti penerimaan pejabat hadapan

 • Sediakan wang runcit dan ringkasan laporan kewangan pejabat

 • Mengendalikan kutipan bil dan baucar pembayaran

 • Mengendalikan dokumen perolehan masuk dan barang pembelian

 • Menyediakan borang permintaan dan menyelaras pembaharuan pelesenan perolehan

 • Merekod aktiviti pengendalian perolehan pejabat

 • Semak ketersediaan inventori pejabat dan lakukan permintaan dan pengeluaran inventori pejabat

 • Memantau pergerakan / pemindahan dan penyelenggaraan peralatan pejabat

 • Pantau barangan pejabat yang telah tamat tempoh/kitar semula

 • Menyelaras pengaturan penghantaran dan mesyuarat/ pengurusan acara

 • Mengatur perjalanan dan penginapan kakitangan dan merekodkan aktiviti pengendalian logistik

 • Menghasilkan, mendaftar, mencetak, mengikat, memfailkan dan menyelenggara dokumentasi pejabat

bottom of page